23cm Naruto Shippuden GEM Hatake Kakashi Statue PVC Action Figure Anime Kakashi Figurine Collectible Action figure Toy

$30.67

23cm Naruto Shippuden GEM Hatake Kakashi Statue PVC Action Figure Anime Kakashi Figurine Collectible Action figure Toy

🌎 Free Shipping Worldwide

X